Smernica eu v anglictine

Smernica ATEX v našom právnom systéme bola zavedená 28. júla 2003. Ide o výrobky určené pre knihu v potenciálne výbušných oblastiach. Tieto výrobky musia spĺňať prísne požiadavky, ktoré sa venujú nielen bezpečnosti, ale aj ochrane zdravia. Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

Pokiaľ ide o ustanovenia predmetného normatívneho aktu, úroveň bezpečnosti a okrem toho všetky postupy posudzovania spojené s posledným sú v prvom rade podmienené úrovňou rizika pre životné prostredie, v ktorom bude zariadenie vyrábať.Smernica ATEX stanovuje prísne požiadavky, ktoré musí konkrétny výrobok spĺňať, aby mohol byť implementovaný v potenciálne výbušných oblastiach. Aké sú však tieto zóny? V prvom rade hovoríme o uhoľných baniach, kde existuje veľmi dôležité riziko výbuchu metánu alebo uhoľného prachu.

Smernica ATEX obsahuje podrobné rozdelenie zariadení do skupín. Existujú dve z nich. V prvej triede sú zariadenia, ktoré sa spotrebúvajú v podzemí bane av priestoroch, ktoré môžu byť vystavené výbuchu metánu. Druhá skupina sa vzťahuje na zariadenia, ktoré sa pripájajú na nasledujúcich miestach a ktoré môžu byť ohrozené výbušnou atmosférou.

SpankadooSpankadoo - Inovatívny mužský masturbátor!

V tejto smernici sa ustanovujú všeobecné základné požiadavky na ľudské zariadenia, ktoré pôsobia v oblastiach ohrozených výbuchom metánu / uhoľného prachu. Dlhšie požiadavky sú však dôležité a môžu byť umiestnené v harmonizovaných množstvách.

Je potrebné poznamenať, že riadky povolené pre kariéru v potenciálne výbušných oblastiach by mali byť označené značkou CE. Za značkou musí nasledovať identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ktoré by malo byť jasné, viditeľné, trvanlivé a jednoduché.

Notifikujúci orgán preskúma celý kontrolný orgán alebo jedno zo zariadení v bode súladu so základnými ustanoveniami a požiadavkami smernice. Zároveň by sa malo pamätať na to, že od 20. apríla 2016 sa súčasná smernica nahradí novými informáciami ATEX 2014/34 / EÚ.