Smernica eu o plynovych kotloch

Smernica ATEX v poľskom právnom systéme bola zavedená 28. júla 2003. Znižuje sa na produkty určené na činnosť v zónach, ktoré sú v nebezpečenstve výbuchu. Príslušné výrobky musia spĺňať prísne požiadavky

Rush chirurg zory

Oheň je veľmi deštruktívna sila. Keď nájde substancie náchylné k horeniu na blízkej možnosti, úplne ich zničí. Neplánovaný proces spaľovania môže pokryť takmer akýkoľvek materiál, ktorý máme - tuhé látky, kvapaliny

Stravovacie zariadenia v hoteli

Ak ste vlastníkom akejkoľvek predajne alebo stravovacieho zariadenia, veľmi dobre viete, že rýchlosť užívateľských služieb je jednou z najdôležitejších výziev, ktoré musíte splniť. Nikdy ste však netušili, že skvelý nápad pre